Rozkaz L. 3/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  04.03.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 4/2009 z dnia 20 lutego 2009 roku:
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień harcmistrza
Na Wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień harcmistrza:
– dh. phm. Katarzynie Sieradzan
– dh. phm. Aleksandrze Polesek
– dh. phm. Adamowi Rukatowi
– dh. phm. Piotrowi Wychowańcowi
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję pełniąca obowiązki drużynowej 7 KGZ dh. Annę Wojnowską
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Zwalniam dh. phm. Adama Rukata z funkcji komendanta zimowiska, w Niedźwiedziu, organizowanego w dniach 13 – 20 lutego 2008 roku.
6.1.2. Zwalniam dh. Justynę Lech z funkcji kwatermistrza zimowiska, w Niedźwiedziu, organizowanego w dniach 13 – 20 lutego 2008 roku.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam upomnienia:
– przewodniczącej Kręgu Akademickiego dh. Magdalenie Szczawińskiej
– drużynowemu 51 KDH dh. Darkowi Lachowskiemu
– drużynowej 12 KDH dh. Asi Bednarek
– drużynowemu 12 KGZ dh. Milotowi Jakubowskiemu
za nie zebranie opłaty rocznej zgodnie z obowiązującą uchwałą Komendy Hufca.
Jednocześnie informuję, że ww drużyny (oraz 8 KDH) nie opłaciły składek. Zgodnie z uchwałą Komendy Hufca nie opłacenie składek skutkuje brakiem zgody na organizację lub udział w imprezach wyjazdowych.
Udzielam upomnienia druhnom i druhom instruktorom, którzy nie opłacili składek i opłaty rocznej w ustalonym przez Komendę terminie. Przypominam, że instruktor swoją postawą i zaangażowaniem winien dawać przykład osobisty dla naszych harcerzy.
Jest mi bardzo przykro, że tak przyziemna sprawa, staje się problemem w naszym hufcu.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji