Rozkaz L. 2/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  12.02.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 23/2008 z dnia 3 grudnia 2008 roku:
13. Odznaczenia, pochwały wyróżnienia
13.1. Na wniosek Komendy Chorągwi nadaję Odznakę „Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP” następującym instruktorom:
– hm. Wojciech Grzesik,
– hm. Piotr Prokop
13.2. Na wniosek Komendy Hufca ZHP Kielce-Południe nadaję Odznakę „Za Zasługi dla Kieleckiej Chorągwi ZHP” następującym instruktorom:
– phm. Jakub Juszyński

3. Drużny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 2 KDH dh. hm. Macieja Wlazło. Dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.4. Mianuję drużynowym 2 KDH dh. Dominika Żarnowieckiego
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów i kwatermistrzów
6.1.1. Mianuję dh. phm. Adama Rukata komendantem zimowiska, w Niedźwiedziu, organizowanego w dniach 13 – 20 lutego 2008 roku.
6.1.2. Mianuję dh. Justyne Lech kwatermistrzem zimowiska, w Niedźwiedziu, organizowanego w dniach 13 – 20 lutego 2008 roku.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe otwieram próbę na stopień przewodniczki dh. Arkowi Gądkowi, dh. Ninie Krełowskiej oraz dh. Justynie Lech.
7.4. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe zamykam próbę i przynaję stopień podharcmistrza dh. Łukaszowi Kordyzonowi oraz dh. Pawłowi Majka

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji