Rozkaz L.13/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  02.12.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.13/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z Rozkazu Naczelnika ZHP L. 15/2009 z dnia 29 listopada 2009 roku
Podaję do wiadomości, że decyzją Naczelnika ZHP została powołana komenda polskiej reprezentacji na 22 Światowe Jamboree w Szwecji w składzie:
… – phm. Adam Rukat – zastępca komendanta ds. organizacyjnych…
Wyjątki z rozkazu Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej L. 33/2009 z dnia 01 grudnia 2009 roku
Podaję do wiadomości, że decyzją Komendanta ZHP Chorągwi Kieleckiej zostały przedłużone do dnia 30 listopada 2012 roku uprawnienia do prowadzenia prób podharcmistrzowskich Hufcowi Kielce Południe
2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam phm. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji członka Komendy Hufca Kielce Południe.
2.2. Mianowania w komendzie hufca.
2.2.1. Mianuję pwd. Dariusza Lachowskiego na funkcję członka Komendy Hufca Kielce Południe.
2.2.2. Mianuję z dniem 02.12.2009r. phm Piotra Wychowańca członkiem Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Kielce Południe.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 02.12.2009r. Zespół Programowy Hufca Kielce Południe i mianuję jego szefem phm. Katarzynę Sieradzan.
2.3.2. Powołuję w skład Zespołu Programowego Hufca Kielce Południe następujące druhny i druhów:
– phm. Aleksandra Polesek,
– pwd. Dariusz Lachowski
– pwd. Milot Jakubowski
2.3.3. Powołuję z dniem 02.12.2009r. Zespół Promocji i Informacji Hufca Kielce Południe i mianuję jego szefem phm. Adama Rukata.
2.3.4. Powołuję w skład Zespół Promocji i Informacji Hufca Kielce Południe następujące druhny i druhów:
– phm. Dorota Kurpios
– phm. Jakub Juszyński
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 50 KDH pwd. Magdalenę Lewicką i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję pełniącej obowiązki drużynowej 50 KDH dh. Aleksandrę Nadgłowską.
3.3.3 Mianuję opiekunem 50 KDH dh. Artura Burczyna.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam phm. Aleksandrze Polesek pochwały za koordynację i nadzór nad programem AMICUS.

 

Czuwaj!

hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji