Rozkaz L.12/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  27.08.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.12/2009

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 21/2009 z dnia 30 września 2009 roku
Zwolnienia komendantów hufców
Z dniem 26 września 2009 roku przyjmuję rezygnację hm. Wojciecha Grzesika z funkcji Komendanta Hufca ZHP Kielce-Południe.
Serdecznie dziękuję Druhowi Wojtkowi za kierowanie hufcem i życzę pomyślności w pracy zawodowej, życiu osobistym i dalszej służbie instruktorskiej.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że decyzją delegatów na II Zjazd Hufca Kielce Południe udzielono absolutorium następującym druhnom i druhom:
– hm. Wojciech Grzesik
– phm. Jakub Juszyński
– phm. Urszula Kroner
– phm. Paweł Majka
– phm. Adam Rukat
– hm. Krzysztof Synowiec
– pwd. Maciej Stachurski
informuję że nie udzielono absolutorium następującym druhnom i druhom:
– pwd. Małgorzata Bieniek
– hm. Maciej Wlazło
1.2.2. Podaję do wiadomości wyniki wyborów Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 26 września 2009 roku w sprawie wyboru Komendanta i Komendy Hufca:
– hm. Krzysztof Synowiec – Komendant Hufca,
– phm. Katarzyna Sieradzan – Z-ca Komendanta Hufca,
– phm. Paweł Majka – Z-ca Komendanta Hufca,
– hm. Wojciech Grzesik – Skarbnik Hufca,
– phm. Katarzyna Hordziejewicz – Członek Komendy,
– phm. Adam Rukat – Członek Komendy,
– pwd. Maciej Stachurski – Członek Komendy.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji i komend kursów
2.3.1. Odwołuję ze składu Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce Południe następujące druhny:
– phm. Katarzynę Sieradzan
– phm. Paulinę Ciszek
– pwd. Ewę Hapek
2.3.2. Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca ZHP Kielce Południe następujące druhny i druhów:
– phm. Łukasza Kordyzona
– phm. Emila Misztala
– pwd. Ninę Lenartowicz
– pwd. Magdalenę Lewicką
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 51 KDH pwd. Dariusza Lachowskiego i dziękuję za dotychczasową pracę.
3.3.2. Mianuję na funkcję drużynowego 51 KDH dh. Kacpra Myślińskiego.
3.3.3 Mianuję opiekunem 51 KDH pwd. Dariusza Lachowskiego.
7. Mianowania Instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 12.10.2009 r. zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki/ przewodnika dh. Izabeli Drogosz, dh Piotrowi Salwie.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 12.10.2009 r. otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Maciejowi Chęcińskiemu.
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.3.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 12.10.2009 r. zamykam próbę na stopień podharcmistrzyni z wynikiem negatywnym pwd. Katarzynie Woźnickiej.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni/podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 12.10.2009 r. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Michałowi Kozera.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1 Udzielam phm. Katarzynie Sieradzan pochwały za koordynację i nadzór nad remontem siedziby naszego hufca.
12.2. Dziękuję wszystkim, którzy angażowali się, pomagali w pracach związanych z remontem naszego hufca.

Czuwaj!

hm. Krzysztof Synowiec
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji