Rozkaz L. 1/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  12.01.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2009

 

Druhny i druhowie,

5. Szczepy
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego dh. hm. Krzysztofa Synowca, dziękuję mu za dotychczasową pracę.
5.3.2. Mianuję komendantem 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego dh. phm. Pawła Majkę.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Milotowi Jakubowskiemu oraz dh. Dariuszowi Lachowskiemu.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam wyjątkowej pochwały za wyjątkowe podejście to tematu sprzątania siedziby hufca i doprowadzanie posiadanej przez nas wanny do stanu używalności dh. Barbarze Komorniczak.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji