Rozkaz L.11/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  25.09.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.11/2009

 

Druhny i druhowie,

Druhny i druhowie mija kolejne dwa lata od chwili, gdy powierzyliście mi funkcję komendanta hufca. Dziś moja praca z Wami i dla Was dobiega końca. Dziękuję Wam serdecznie za wspólne chwile, wiele doświadczeń, przygód i wrażeń. Dziękuję tym, którzy pracowali ze mną. Mam nadzieję, że tak jak ja i Wy będziecie czasem wspominać mnie z uśmiechem na twarzy.
Jutro nasza mała społeczność dokona bardzo ważnego aktu. Dokonamy wspólnie wyboru nowych władz hufca. Życzę Wam i sobie, aby wybór ten był dla nas jak najlepszy.
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 8/2009 z dnia 19 czerwca 2009 roku:
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 30 maja 2009 r. w sprawie odznaczenia Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
hm. Maciej Wlazło
Wyjątki z rozkazu Naczelnika ZHP L. 11/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku:
11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia
11.1. Odznaczenia harcerskie
Podaję do wiadomości decyzję Przewodniczącego ZHP z dnia 30 maja 2009 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.2. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
phm. Katarzyna Hordziewewicz
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.2. Zwolnienia komendantów i kwatermistrzów
6.1.2. Zwalniam dh. phm Urszulę Kroner z funkcji komendantki obozu w Hańczowej, dziękuję jej za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
6.1.4. Zwalniam dh. pwd Magdalenę Lewicką z funkcji kwatermistrza obozu szkoleniowego w Hańczowej, dziękuję jej za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
5. Szczepy, Związki Drużyn
5.1. Zwalniam dh. phm. Urszulę Kroner z funkcji komendantki Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, dziękuję jej za dotychczasową pracę.
5.2. Mianuję dh. pwd. Dariusza Lachowskiego na funkcję p.o. komendanta Błękitnego Szczepu Dzieci Gór.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.09.2009 otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Patrykowi Lesiak.
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 14.09.2009 roku, zamykam próbę na stopień z wynikiem pozytywnym i przyznaję stopień podharcmistrza dh. pwd. Paulinie Ciszek.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1. Zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009:
hm. Adam Massalski
8.2 W związku ze złożonym odwołaniem zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009:
pwd. Paulina Ciszek
pwd. Magdalena Lewicka
phm. Anita Chlebna (Stradowska)

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji