Rozkaz L.10/2009

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  02.09.2009 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.10/2009

 

Druhny i druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji p.o. drużynowego 43 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. pwd. Macieja Stachurskiego. Dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji opiekuna 43 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. pwd. Małgorzatę Bieniek.
3.3.3. Mianuję drużynową 43 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. Aleksandrę Chamera
3.3.4. Mianuję drużynową 7 Kieleckiej Gromady Zuchowej dh. Annę Wojnowską
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.2. Zwolnienia komendantów i kwatermistrzów
6.1.2. Zwalniam dh. phm Piotra Wychowańca z funkcji komendantem obozu szkoleniowego w Smólniku, dziękuję mu za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
6.1.4. Zwalniam dh. pwd Paulinę Ciszek z funkcji kwatermistrza obozu szkoleniowego w Smólniku, dziękuję jej za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Na wniosek komendantów szczepów i szefów środowisk, zaliczam służbę instruktorską za rok 2008/2009 następującym druhnom i druhom:

85 KDH
phm. Jakub Juszyński
phm. Dorota Kurpios
phm. Marcin Stochmal
Błękitny Szczep Dzieci Gór
pwd. Ewa Cieślik – Majchrzak
pwd. Ewa Hapek
phm. Katarzyna Hordziejewicz
hm. Zbigniew Kowalski
phm. Urszula Kroner
pwd. Dariusz Lachowski
pwd Katarzyna Nobis – Wlazło
hm. Maciej Wlazło
pwd. Piotr Popiel
phm. Waldemar Pukalski
Harcerski Szczep „BUKI”
pwd. Katarzyna Łypacz
pwd. Maciej Stachurski
Szczep Pikującego Orła
pwd. Alicja Białek
pwd. Michał Kozera
pwd. Nina Lenartowicz
pwd. Ewa Obara
pwd. Jeremi Niedziela
phm. Aleksandra Polesek
pwd. Przemysław Róziewicz
phm. Adam Rukat
phm. Katarzyna Sieradzan
pwd. Wojciech Sieradzan
pwd. Szymon Skalmierski
8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego
pwd. Monika Kasprzyk
phm. Łukasz Kordyzon
phm. Paweł Majka
phm. Emil Misztal
pwd. Marcin Pawelec
hm. Ewa Rogalińska
phm. Magdalena Soprych
phm. Maciej Surgiel
pwd. Katarzyna Szwed
hm. Krzysztof Synowiec
pwd. Katarzyna Woźnicka
phm. Piotr Wychowaniec
phm. Wojciech Wychowaniec
pwd. Hubert Zagrodzki
8.2. Zaliczam służbę instruktorską druhnom i druhom pełniącym funkcje przy komendzie hufca i GK ZHP
phm. Cezary Jastrzębski
hm. Piotr Prokop
13. Inne
13.1. Przypominam organizatorom obozu w Hańczowej o konieczności rozliczenia przedsięwzięcia w terminie 21 dni od jego zakończenia. Brak rozliczenia może skutkować konsekwencjami służbowymi.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji