Rozkaz L. 9/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.09.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 9/2008

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji szefa Zespołu Programowego dh. phm. Anitę Stradowską, dziękuję jej za dotychczasową pracę.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.2. Mianuję dh. pwd Ewę Hapek sekretarzem namiestnictwa zuchowego.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komend kursów
2.3.1. Z dniem 1 września 2008 roku rozwiązują Zespół Programowy Hufca.
2.3.2. Z dniem 1 września 2008 roku rozwiązuję Zespół Kadry Kształcącej Hufca.
2.3.3. Na wniosek Szefa Zespołu Kadry Kształcącej tworzę nowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:
– phm. Katarzyna Sieradza
– phm. Wojtek Wychowaniec
– pwd. Ewa Hapek
– pwd. Paulina Ciszek
2.3.4. Otwieram Turniej Gromad Hufca Kielce Południe „Ozłoć swoją gromadę”. Komendantem Turnieju mianuje dh. phm. Katarzynę Hordziejewicz.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.2. Przedłużam do listopada 2008, okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Gimnazjum nr 9.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 43 KDH dh. pwd. Magdalenę Lewicką, dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 KDZ dh. Alicję Białek, dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję drużynowym 43 KDH dh. Bartłomieja Kowalczyka.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.2. Zwolnienia komendantów
6.2.1. Zwalniam dh. phm. Adama Rukata z funkcji komendanta obozu hufca, w Goreniu k/ Kowala, organizowanego w dniach 6 – 26 lipiec 2008 rok, dziękuję mu za włożony trud w przygotowanie przedsięwzięcia.
13. Inne
Dziękuję wszystkim instruktorom i harcerzom, którzy włączyli się aktywnie w organizację obozu letniego. Bez was przeprowadzenia tak dużej i tak dobrej akcji letniej nie było by możliwe. Obóz, którym uczestniczyłem był jednym z lepszych obozów, jakie widziałem.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji