Rozkaz L. 8/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  26.07.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi nr L.17/2008 z dnia 18 lipca 2008 roku
Przyznaję Odznakę „Za Zasługo dla Kieleckiej Chorągwi ZHP” nr 177 dh. phm. Krzysztofowi Synowcowi

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. pwd. Pawła Majki, zwalniam go z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kielce Południe.
2.1.2. Zwalniam z funkcji namiestnika zuchowego dh. pwd Macieja Surgiela.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh. pwd Pawła Majkę członkiem Komendy Hufca Kielce Południe
2.2.2. Mianuję dh. phm. Katarzynę Hordziejewicz namiestniczą zuchową.
2.2.3. Mianuję dh. phm. Piotra Wychowańca szefem Zespołu Kadry Kształcącej.

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 102 Kielecką Drużynę Harcerek im. Wojciech Bartosa Głowackiego, pozostałe członkinie drużyny przenoszę do 50 Kieleckiej Drużyny Harcerek.
3.2.2. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca 34 Kielecką Gromadę Zuchową działającą przy SP nr 34.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 102 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. Kingę Banasik
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 50 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej dh. Martynę Makowską
3.3.3. Mianuję dh. Martę Bieniek drużynową 34 Kieleckiej Gromady Zuchowej.
3.3.4. Mianuję drużynową 50 Kieleckiej Drużyny Harcerek dh. Kingę Banasik.

7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Paulinie Ciszek oraz dh. pwd. Ewie Hapek.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji