Rozkaz L. 7/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  093.07.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L. 7/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi nr L.16/2008 z dnia 4 lipca 2008 roku
Przyznaję Odznakę „Za Zasługo dla Kieleckiej Chorągwi ZHP” nr 176 dh. phm. Adamowi Rukatowi

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe zamykam próbę na stopień przewodnika, przyznaję stopień i dopuszczam do złożenie zobowiązania instruktorskiego dh. Jeremiego Niedzielę.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Michałowi Bartoszewiczowi, dh. Marcie Bieniek, dh. Katarzynie Łypacz, dh. Milotowi Jakubowskiemu, dh. Hubertowi Zagrodzkiemu.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni dh. pwd. Katarzynie Woźnickiej.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji