Rozkaz L. 5/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  07.05.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2008

 

Druhny i druhowie,

1. Informacje
Podaję do wiadomości ogólne wyniki spisu harcerskiego:
Stan liczbowy hufca – 316 członków, Stan jednostek organizacyjnych: 20 drużyn (w tym 3 gromady zuchowe, 4 harcerskie, 5 wielopoziomowe, 2 starszoharcerskie, 6 wędrowniczych) oraz 4 szczepy i 3 kręgi.
2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Decyzją Komendy Hufca odwołuję ze składu Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej, koordynatora, dh. pwd. Dorotę Kurpios. Dziękuję jej za dotychczasową pracę.
4. Kręgi
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kręgu Akademickiego dh. Karola Zapałę.
4.2.2. Zatwierdzam wybór dh. Magdy Szczawińskiej na funkcję przewodniczącej Kręgu Akademickiego działającego przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 6 kwietnia 2008 roku, zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Ewę Obara.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 6 kwietnia 2008 roku, otwieram próbę na stopień przewodnika: dh. Izabeli Drogosz, dh. Wojciechowi Jarosz, dh. Bartłomiejowi Kowlaczykowi, dh. Małgorzacie Paszowskiej, dh. Barbarze Stachura, dh. Marcinowi Syposz,
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 6 kwietnia 2008 roku, zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem pozytywnym dh. pwd. Katarzynie Hordziejewicz, dh. pwd. Dorocie Kurpios, dh. pwd. Wojciechowi Wychowańcowi.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 6 kwietnia 2008 roku, otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Łukaszowi Kordyzonowi.
9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Skreślam z ewidencji członków Hufca ZHP Kielce Południe:
dh. pwd. Julię Cendrowicz
dh. phm. Monikę Zakrzewską
dh. pwd. Jacka Kopcia
dh. pwd. Jakuba Korejbę

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji