Rozkaz L. 4/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  09.04.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej nr 5/08 z dnia 8 lutego 2008 roku
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki kadry Kształcącej
14.1.1. Na wniosek szefa Zespołu Kadry Kształcącej przyznaje phm. Magdalenie Soprych z Hufca Kielce Południe Brązową Odznakę Kadry Kształcącej. – Nr 114/2008

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej nr 6/08 z dnia 14 lutego 2008 roku
1.Zarządzenia i informacje.
1.2. Informacje
1.2. 1. Podaję do wiadomości, że Warsztaty Kadry Kształcącej ukończyły następujące osoby:
(…)
– pwd. Kurpios Dorota (Hufiec Kielce Południe)
– pwd. Majka Paweł (Hufiec Kielce Południe)
– pwd. Pawelec Marcin (Hufiec Kielce Południe)
– pwd. Wychowaniec Wojciech (Hufiec Południe)
– phm. Soprych Magdalena (Hufiec Kielce Południe)
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Mianuję pwd. Wojciecha Wychowańca z Hufca Kielce Południe kierownikiem Referatu Starszoharcerskiego przy ZHP Chorągwi Kieleckiej.

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Z dniem 1 marca 2008 roku, wznawiam wydawanie hufcowej gazetki „POŁUDNIK”, powołuję na funkcję redaktora naczelnego dh. Barbarę Stachurę.

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji