Rozkaz L. 3/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  05.03.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2008

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
Informuję, że decyzją Komendy Hufca został zatwierdzony regulamin działania komisji socjalnej, przyznającej dofinansowania do obozu letniego w roku 2008. Termin składania podań o przyznanie dofinansowania upływa z dniem 25 kwietnia 2008 roku. Podania należy dostarczać osobiście na dyżur komendanta hufca lub skarbnika.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zwalniam z funkcji komendantki hufcowego kursu dla przewodników dh. pwd. Dorotę Kurpios.
2.3.2. Zwalniam z funkcji hufcowego kursu podstaw języka migowego dh. pwd. Urszulę Kroner.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie zuchowej działającej przy Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach. Drużyna wchodzi w skład szczepu BUKI.
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Gimnazjum nr 9 w Kielcach. Drużyna wchodzi w skład szczepu BUKI.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 KDZ dh. pwd. Katarzynę Hordziejewicz, dziękuję jej za dotychczasowa pracę
3.3.2. Mianuję drużynową 8 KDH dh. sam. Katarzynę Szwed
3.3.3. Mianuję pełniącą obowiązki drużynowej 7 KDZ do czasu ukończenia kursu drużynowych dh. sam. Alicję Białek
3.3.4. Mianuję dh. Martę Bieniek drużynową drużyny próbnej przy SP 34.
3.3.5. Mianuję dh. Katarzynę Łypacz drużynową drużyny próbnej przy Gimnazjum nr 9.
4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Powołuję Krąg Pikującego Orła przy Szczepie Pikującego Orła
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Mianuję dh. pwd. Michała Kozerę Przewodniczącym Kręgu Pikującego Orła.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22.01.2008 roku, otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Joannie Bednarek.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 18.02.2008 roku, otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Katarzynie Szwed oraz dh. Rafałowi Kowlskiemu.
13. Inne
1. Informuję, że listy gratulacyjne Naczelniczki ZHP z podziękowaniem za pracę wychowawczą otrzymali:
– dh. pwd. Nina Lenartowicz – 41 KDH
– dh. pwd. Magdalena Lewicka – 43 KDH
– dh. phm. Piotr Wychowaniec – 18 KDH
2. Dziękuję wszystkim drużynom i instruktorom, którzy opłacili całość składek harcerskich za rok 2008. 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji