Rozkaz L. 2/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  13.02.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kieleckiej nr 1/08 z dnia 4 stycznia 2008 roku
3. Chorągiew
3.4. Mianowania na funkcje
3.4.1. Powołuję w skład Zespołu Kształceniowego Chorągwi następujące druhny i druhów:
….
phm. Piotr Wychowaniec – członek zespołu
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej phm. Piotrowi Wychowańcowi z ZHP Hufiec Kielce Południe – nr 113/2008
14.2. Wygaśnięcie ważności Odznaki Kadry Kształcącej
14.2.1. Na wniosek Szefa Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej podaję do wiadomości, że utraciły ważność Brązowe Odznaki Kadry Kształcącej dla następujących instruktorów:
Hufiec Kielce Południe:
… phm. Marcin Stochmal, hm. Zbigniew Kowalski, …

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. phm. Jakuba Juszyńskiego, zwalniam go z funkcji członka komendy Hufca ZHP Kielce Południe.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję dniem 5 lutego 2008 roku Namiestnictwo Zuchowe. Mianuje namiestnikiem dh. pwd. Macieja Surgiela.
2.3.2 Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej dh. phm. Magdę Soprych.
2.3.3. Odwołuję ze składu Zespołu Kadry Kształcącej dh. phm. Jakuba Juszyńskiego.
2.3.4. Odwołuję dh. phm. Jakuba Juszyńskiego z funkcji redaktora naczelnego gazetki hufcowej „Południk”, jednocześnie zawieszam działalność gazetki.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22.01.2008 roku, otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Alicji Białek
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 22.01.2008 roku, otwieram próbę na stopień podharcmistrza dh. pwd. Marcinowi Pawelcowi
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 3 lutego 2008 roku przyjmuję przewodniczkę Magdalenę Lewicką w poczet instruktorów ZHP
13. Inne
13.1. Zwalniam z funkcji Szefa Zespołu Ratowników ZHP Hufca Kielce Południe dh phm. Anitę Stradowską.
13.2. Mianuję Szefem Zespołu Ratowników ZHP Hufca Kielce Południe dh. pwd. Katarzynę Pasek.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji