Rozkaz L.12/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.12.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 12/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu specjalnego Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP z dnia 3 grudnia 2008 roku:
Druhny i Druhowie
W dniu 2 grudnia 2008 roku w wieku 101 lat odszedł na wieczną wartę harcmistrz JULIAN HENDLER – wieloletni instruktor Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Stefana Żeromskiego, który swe życie poświęcił służbie Bogu i Polsce. Druh Julian urodził się w Kielcach 4 lutego 1907 r. Do ZHP wstąpił w roku 1918 do 3 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Kościuszki w Kielcach. Następnie był członkiem 2 Kieleckiej Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego działającej przy Gimnazjum im. Mikołaja Reja (obecnie I Liceum Ogólnokształcące w Kielcach).
Po ukończeniu kursu instruktorskiego w 1929 r. otrzymał stopień podharcmistrza, a w 1931 r. stopień harcmistrza. W latach 1928 – 1929 Julian Hendler był drużynowym 8 Kieleckiej Drużyny Harcerzy, a w latach 1932 – 1938 prowadził drużynę starszych harcerzy w Opatowie. W tym czasie brał udział w Zlotach ZHP: w Poznaniu (1929) i w Spale (1935). Był uczestnikiem Zlotu Skautów Słowiańskich w Pradze w 1931 r. i Zlotu w Gödele w 1933. W czasie wojny polsko – bolszewickiej 1920 był członkiem Pogotowia Harcerskiego. W chwili wybuchu wojny w 1939 r. pełnił funkcję Komendanta Pogotowia Wojennego w Ostrowcu. W czasie okupacji niemieckiej należał do ZWZ i AK, a od 1943 r. do Szarych Szeregów. Po zakończeniu wojny zgłosił się i pracował jako instruktor w Hufcu Kielce-miasto. W latach 1957 – 1959 pracował w Komendzie Chorągwi Kieleckiej. Od 1980 r. był członkiem Kręgu Seniorów ZHP „Łysica”. Do chwili obecnej pracował w Komisji Historycznej przy Komendzie Chorągwi Kieleckiej. Uczestniczył w zbiorkach i uroczystościach Kręgu „Łysica-Jodła”, a także w Sejmikach Kręgów Łysicy w Sielpi. Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami z pracy harcerskiej z młodymi instruktorami. Na harcerskich ogniskach i kominkach w gawędach przekazywał tradycje harcerskie i wspomnienia z harcerskich obozów.
Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej w 1995 r., Krzyżem za udział w wojnie polsko-bolszewickiej – 1991, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 – 1988, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski – 1984, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski – 2007, Medalem PRO MEMORIA – 2005. Odznaczony Krzyżami „Za zasługi dla ZHP” w stopniu srebrnym i złotym oraz
z rozetą-mieczami.
– ogłaszam czternastodniową żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej;
– polecam okryć kirem sztandary harcerskie i założyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie;
– polecam we wszystkich ośrodkach opuścić flagi do połowy masztu na znak żałoby;
3. Drużny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 KGZ dh. pwd. Katarzynę Pasek. Dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 18 KDH dh. phm. Piotra Wychowańca. Dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 23 KDH dh. Weronikę Waśko. Dziękuję jej za dotychczasową pracę.
3.3.4. Mianuję drużynowym 12 KGZ dh. Milota Jakubowskiego
3.3.5. Mianuję drużynowym 18 KDH dh. Piotra Laczka
3.3.4. Mianuję drużynową 23 KDH dh. Ninę Krełowską

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji