Rozkaz L. 1/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  09.01.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2008

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs dla przewodników w terminie 25 – 27 styczeń 2008 rok, komendantką kursu mianuję dh. pwd. Dorotę Kurpios.
2.3.2. Zatwierdzam hufcowy kurs podstaw języka migowego w terminie15 luty – 2 marzec 2008 rok, komendantką kursu mianuję dh. pwd. Urszulę Kroner.
2.3.3. Odwołuję ze składu Zespołu Kadry Kształcącej dh. pwd. Małgorzata Bieniek, dziękuję jej za dotychczasowa pracę.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 102 KDH dh. pwd. Adę Smurzyńską
3.3.2. Mianuję drużynową 102 KDH dh. pionierkę Kingę Banasik

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji