Rozkaz L.10/2008

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  08.10.2008 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 10/2008

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 19/2008 z dnia 3 września 2008 roku:
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
9.2 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2007/2008 następującym komendantom hufców:
….
hm. Wojciech Grzesik – komendant hufca Kielce – południe ZHP

14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej następującym druhnom i druhom:
– phm. Dorocie Kurpios – Hufiec ZHP Kielce Południe – nr 115
– phm. Wojciech Wychowaniec – Hufiec ZHP Kielce Południe – nr 116
2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Powołuję Zespół ds. Promocji Hufca Kielce Południe. W skład zespołu wchodzą:
– pwd. Paweł Majka – szef zespołu.
– dh. Kinga Banasik
– dh. Barbara Stachura – redaktor naczelny gazetki „Południk”
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny gromadzie zuchowej działającej przy Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej. Drużyna wchodzi w skład 8 Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 29 KDH dh. pwd. Macieja Stachurskiego, dziękuję mu za dotychczasową pracę.
3.3.3. Mianuję drużynową 29 KDH dh. Barbarę Stachurę
3.3.4. Mianuję dh. Huberta Zagrodzkiego drużynowym gromady próbnej przy Zespole Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej
5. Szczepy, Związki Drużyn
5.1. Zwalniam dh. hm. Macieja Wlazło z funkcji komendanta Błękitnego Szczepu Dzieci Gór, dziękuję mu za dotychczasową pracę.
5.2. Mianuję dh. pwd. Urszulę Kroner na funkcję komendantki Błękitnego Szczepu Dzieci Gór.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Dominikowi Żarnowieckiemu.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Na wniosek komendantów szczepów i szefów środowisk, zaliczam służbę instruktorską za rok 2007/2008 następującym druhnom i druhom:
85 KDH
phm. Jakub Juszyński
pwd. Jan Kotwica
phm. Dorota Kurpios
phm. Marcin Stochmal
Harcerski Szczep „BUKI”
pwd. Paulinie Ciszek
phm. Piotr Kucharczyk

pwd. Magdalena Lewicka
pwd. Maciej Stachurski
phm. Anita Stradowska
Szczep Pikującego Orła
pwd. Katarzyna Drozd
pwd. Michał Kozera
pwd. Nina Lenartowicz
pwd. Ewa Obara
pwd. Jeremi Niedziela
pwd. Katarzyna Pasek
phm. Aleksandra Polesek
pwd. Przemysław Róziewicz
phm. Katarzyna Sieradzan
pwd. Wojciech Sieradzan
pwd. Szymon Skalmierski
8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego
pwd. Elżbieta Chrobot
phm. Dawid Grzela
pwd. Monika Kasprzyk
pwd. Łukasz Kordyzon
phm. Emil Misztal
pwd. Marcin Pawelec
hm. Ewa Rogalińska
phm. Grzegorz Sierak
phm. Magdalena Soprych
pwd. Maciej Surgiel
pwd. Marek Wojtyna
pwd. Katarzyna Woźnicka
phm. Piotr Wychowaniec
phm. Wojciech Wychowaniec
8.2. Zaliczam służbę instruktorską druhnom i druhom pełniącym funkcje przy komendzie hufca i GK ZHP
pwd. Małgorzata Bieniek
pwd. Ewa Hapek
phm. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Cezary Jastrzębski
hm. Zbigniew Kowalski
pwd. Urszula Kroner
pwd. Paweł Majka
hm Adam Massalski
hm. Piotr Prokop
phm. Adam Rukat
hm. Krzysztof Synowiec
hm. Maciej Wlazło

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji