Rozkaz L. 7/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  06.06.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2007

 

Druhny i druhowie,

Podaje do wiadomości, że z dniem 25 maja 2007 roku Chorągiew Kielecka uzyskała samodzielną osobowość prawną i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000281349
1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Na podstawie Uchwały nr 33/XXXIII Rady Naczelnej z dnia 10 lutego 2007, oraz statutu ZHP zwołuję na dzień 14 wrzesień 2007 r. na godz. 1630 w lokalu Hufca, ul. Gagarina 5, zjazd zwykły Hufca Kielce Południe celem wyboru nowych władz.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zjazd zwykły Hufca Kielce Południe:
hm. Wojciech Grzesik – komendant hufca
HO Joanna Bednarek – drużynowa 12 KDH
pwd. Ewa Cieślik – przewodnicząca Błękitnego Kręgu
pwd. Tomasz Gondek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
pwd. Katarzyna Hordziejewicz – drużynowa 7 KGZ
phm. Cezary Jastrzębski – członek KSI
pwd. Jakub Juszyński – drużynowy 85 KDH
hm. Zbigniew Kowalski – członek KSI
pwd. Dorota Kurpios – szef ZKK
ćw. Dariusz Lachowski – drużynowy 51 KDH
pwd. Nina Lenartowicz – drużynowa 41 KDH
dh. Magdalena Lewicka – drużynowa 43 KDH
pwd. Paweł Majka – drużynowy 8 KDH
sam. Martyna Makowska – drużynowa 50 KDH
pwd. Emil Misztal – przewodniczący „Czarnego Kręgu”
HO Paweł Moćko – drużynowy 21 KDH
trop. Beata Pasek – drużynowa 14 KGZ
pwd. Katarzyna Pasek – drużynowa 12 KGZ
pwd. Przemysław Róziewicz – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
phm. Adam Rukat – z-ca komendanta hufca, komendant SPO
pwd. Agnieszka Skrobacka – drużynowa 8 KDH-ek
phm. Katarzyna Sieradzan – drużynowa 45 KDH
pwd Maciej Stachurski – drużynowy 29 KDH
phm. Marcin Stochmal – członek komendy hufca
phm. Anita Stradowska – szef zespołu ratowników ZHP
pwd. Adrianna Smurzyńska – drużynowa 102 KDH
pwd. Maciej Surgiel – drużynowy 42 KGZ, członek Komisji Rewizyjnej
phm. Krzysztof Synowiec – komendant „Czarnego Szczepu”
dh. Katarzyna Szwed – drużynowa 73 KDH-ek
dh. Weronika Waśko – drużynowa 23 KDH-ek
hm. Maciej Wlazło – członek komendy hufca, drużynowy 2 KDH
pwd. Wojciech Wychowaniec – drużynowy 18 KDH
phm. Piotr Wychowaniec – drużynowy 46 KDH, członek KSI
trop. Natalia Zalewska – drużynowa 9 KDH
pwd. Karol Zapała – przewodniczący Kręgu Akademickiego
hm. Krzysztof Zdenkowski – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję phm. Adama Rukata komendantem obozu hufca, w Kostkowicach k/ Zawiercia, organizowanego w dniach 30 czerwiec – 15 lipiec 2007 rok

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji