Rozkaz L. 5/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  09.05.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2007

 

Druhny i druhowie,

Może to trochę nie typowe ale chciałem podziękować wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom (oczywiście również płci przeciwnej), za to że jesteście, za to że działacie, za to że chcecie … bardzo się cieszę że jesteśmy razem.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. pwd. Katarzyny Hordziejewicz, zwalniam ją z funkcji członka Komisji Rewizyjnej Hufca ZHP Kielce Południe.
2.1.2. Zwalniam z funkcji namiestnika dh. phm Małgorzatę Sochę. Jednocześnie zawieszam działalność Namiestnictwa Zuchowego.
2.1.3. Zwalniam z funkcji namiestnika dh. pwd. Michała Kozerę. Jednocześnie zawieszam działalność Namiestnictwa Harcerskiego.
2.1.4. Zwalniam z funkcji członka hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dh. phm. Waldemara Pukalskiego
2.1.5. Zwalniam z funkcji sekretarza namiestnictwa zuchowego dh. pwd. Katarzynę Pasek.
2.1.6. Zwalniam z funkcji koordynatora ds. pozyskiwania funduszy w ramach
wniosków grantowych dh. Beatę Pasek.
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.2.1. Mianuję dh. phm Krzysztofa Synowca członkiem Komendy Hufca Kielce Południe
2.2.2. Mianuję dh. pwd. Macieja Surgiela członkiem Komisji Rewizyjnej Hufca Kielce Południe
2.2.3. Mianuję dh. phm. Piotra Wychowańca członkiem Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Kielce Południe.
2.2.4. Powołuję w skład Zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kielce Południe dh. phm. Piotra Wychowańca.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Przyjmuję w skład Hufca Kielce Południe:
– 8 Kielecką Drużynę Harcerzy im. Zawiszy Czarnego „Czarna Ósemka”, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowego przez dh. pwd. Pawła Majkę
– 8 Kielecką Drużynę Harcerek im. Zawiszy Czarnego, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowej przez dh. pwd. Agnieszkę Skrobacką
– 18 Kielecką Druzynę Harcerzy im. Klemensa „Klimka” Bachledy, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowego przez dh. pwd. Wojciecha Wychowańca
– 23 Kielecką Drużynę Harcerek, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowej przez dh. Weronikę Waśko
– 46 Kielecką Drużynę Harcerzy im. Gen. Mariusza Zaruskiego, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowego przez dh. phm. Piotra Wychowańca.
– 73 Kielecką Drużynę Harcerek, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowej przez dh. Katarzynę Szwed
– 42 Kielecką Gromadę Zuchową „Gwiezdne Kociaki”, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowego przez dh. pwd. Macieja Surgiela
4. Kręgi
4.1. Przyjmuję w skład Hufca Kielce Południe „Czarny Krąg”, potwierdzam pełnienie funkcji przewodniczącego kręgu przez dh. pwd. Emila Misztala
5. Szczepy, związki drużyn
5.1. Przyjmuję w skład Hufca Kielce Południe 8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Zawiszy Czarnego, potwierdzam pełnienie funkcji komendanta szczepu przez dh. phm. Krzysztofa Synowca
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Urszulę Korner.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Dariuszowi Lachowskiemu.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Małgorzacie Bieniek.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Dziękuję dh. Piotrowi Miernickiemu za kolejną wzorową koordynację akcji zarobkowej w LECLERC’u.
13. Inne
13.1. Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent drużynowego harcerskiego dh. Magdalenie Lewickiej.
14. Sprostowania
14.1. Informuję, że w rozkazie zaliczającym służbę instruktorską za rok 2006/2007 pominięto przypadkowo dh. Katarzynę Drozd. Na wniosek Komendanta SPO zaliczam służbę instruktorską druhnie pwd. Katarzynie Drozd

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji