Rozkaz L. 4/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.04.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2007

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu L. 8/2007 z dnia 7 marca 2007 roku, Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP
10.3. Zmiana przydziału służbowego
10.3.1. Potwierdzam zmianę przydziału służbowego 43 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej z Hufca ZHP Kielce Miasto do hufca ZHP Kielce Południe.

2. Hufiec
2.1. Zwolnienia w komendzie hufca
2.1.1. Na wniosek dh. phm. Anity Stradowskiej, zwalniam ją z funkcji członka komendy
Hufca ZHP Kielce Południe.
2.2.2. Zawieszam dh. Piotra Popiela na funkcji pełnomocnikiem hufca ds. zagranicznych
5. Szczepy, związki drużyn
5.2.1. Wcielam w skład próbnego szczepu 43 KDH
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram dh. Magdalenie Lewickiej próbę na stopień przewodniczki.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 22 marca 2007 roku przyjmuję przewodniczkę Ninę Lenartowicz oraz Katarzynę Pasek w poczet instruktorów ZHP.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji