Rozkaz L. 3/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  06.03.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2007

 

Druhny i druhowie,

1. Informacje
Podaję do wiadomości ogólne wyniki spisu harcerskiego:
Stan liczbowy hufca – 243 członków, w tym: 45 zuchy, 36 harcerzy, 55 harcerzy starszych, 70 wędrowników, 37 instruktorów (22 pwd., 10 phm., 5 hm).
Stan jednostek organizacyjnych: 15 drużyn (w tym 3 gromady zuchowe, 1 harcerskie, 5 wielopoziomowe, 2 starszoharcerska, 4 wędrownicze), 2 szczepy, 2 kręgi.
2. Hufiec
Zwalniam z funkcji komendantki hufcowego kursu Pierwszej Pomocy HSR dh. phm. Anitę Stradowską.
3. Drużyny
3.2. Przyjmuję w skład Hufca Kielce Południe 43 KDH, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowej przez dh. sam. Magdalenę Lewicką
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Małgorzatę Bieniek.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram dh. Ewelinie Knap, dh. Urszuli Kroner oraz dh. Piotrowi Moćko próbę na stopień przewodnika.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrzyni pwd. Dorocie Kurpios.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Dziękuję kadrze kursu HSR za zorganizowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia.
13. Inne
1. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie z dnia 4.03.2007 przyznaję odznakę „Ratownik ZHP”:
dh. Agnieszce Iwańskiej
dh. Bartłomiejowi Kowalczykowi
dh. Katarzynie Łypacz
dh. Piotrowi Miernecki
dh. Jeremiemu Niedzieli
dh. Małgorzacie Paszewskiej
dh. Barbarze Stachura
Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent zastępowego:
dh. Aleksandra Chamera – 43 KDH
dh. Aleksandra Kowalczyk – 43 KDH
dh. Piotr Miernecki – 43 KDH

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji