Rozkaz L. 2/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  06.02.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2007

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs Pierwszej Pomocy HSR, komendantką kursu mianuję dh. phm. Anitę Stradowską.
2.3.2. Zwalniam z funkcji komendantki kursu przewodnikowskiego dh. phm. Katarzynę Sieradzan, jednocześnie dziękuję jej za wzorową organizację.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dh. Ninie Lenartowicz (41 KDH) za pomoc przy przeprowadzeniu akcji zarobkowej w LECLERC-u.
13. Inne
13.1. Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent zastępowego:
dh. Jakubowski Milot – 21 KDH
dh. Jedlińska Mariola – 9 KDH
dh. Marcinkowska Aleksandra – 45 KDH
dh. Ożarowska Aleksandra – 45 KDH
dh. Rentflejsz Beata – 9 KDH
dh. Syposz Marcin – 21 KDH

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji