Rozkaz L.14/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  05.12.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.14/2007

 

Druhny i druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 18 KDH dh. pwd. Wojtka Wychowańca
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 46 KDH dh. phm. Piotra Wychowańca
3.3.3. Zwalniam z funkcji drużynowej 73 KDH dh. Katarzynę Szwed
3.3.4. Mianuję drużynowym 18 KDH dh. phm. Piotra Wychowańca
3.3.5. Mianuję drużynowym 46 KDH dh. HO Arka Gądka
3.3.6. Mianuję drużynową 73 KDH dh. sam. Annę Kwiatek
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 19.11.2007 roku, zamykam próbę na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym dh. Beacie Pasek oraz dh. Pawłowi Moćko.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 19.11.2007 roku, otwieram próbę na stopień przewodnika dh. Ewie Obara, dh. Jeremiemu Niedziela oraz dh. Piotrowi Salwa
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 19.11.2007 roku, zamykam próbę na stopień podharcmistrza z wynikiem negatywnym dh. Tomaszowi Gondkowi.
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Na wniosek zainteresowanej, zgodnie z § 25, Statutu ZHP potwierdzam wystąpienie ze struktur Związku Harcerstwa Polskiego druhny hm. Moniki Pater. Dziękuję jej za dotychczasową pracę.
13. Inne
Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent drużynowego:
– harcerskiego:
dh. Arkadiuszowi Gądkowi – 46 KDH
dh. Bartłomiejowi Kowalczykowi – 43 KDH
dh. Jeremiemu Niedzieli – 21 KDH
– wędrowniczego
dh. Rafałowi Kowalskiemu – 85 KDW
dh. Barbarze Stachura – 29 KDH

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji