Rozkaz L.13/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  07.11.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.13/2007

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 22/2007 z dnia 24 września 2007 roku:
9. Zaliczenie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską za rok 2006/2007 następującym komendantom hufców:
….
hm. Wojciech Grzesik – komendant hufca Kielce – południe ZHP

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Na wniosek Komendantki Harcerskiego Szczepu „Buki” Rozwiązuję 9 KDH, pozostałych członków drużyny przenoszę do 12, 29 i 43 KDH. Cały majątek rozwiązanej drużyny przenoszę na ewidencję szczepu.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Na wniosek Komendantki Harcerskiego Szczepu „Buki” zwalniam z funkcji drużynowej 9 KDH dh. Natalię Zalewską
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Kielce Południe z dnia 8.10.2007 roku, zamykam próbę, przyznaję stopień przewodniczki i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Magdalenę Lewicką.
10. Wystąpienia instruktorów, zawieszenia instruktorów, skreślenia z listy członków
10.1. Podaję do wiadomości, że z dniem 6 listopada 2007, decyzją Komendy Hufca, zgodnie z § 26, ust. 1 i 2 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego phm. Katarzynę Pawlusek
10.2. Podaję do wiadomości, że z dniem 6 listopada 2007, decyzją Komendy Hufca, zgodnie z § 26, ust. 1 i 2 Statutu ZHP skreślam z listy członków Związku Harcerstwa Polskiego pwd. Monikę Pawlusek
13. Inne
Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent zastępowego:
dh. Wojciechowi Armata – 12 KDH
dh. Karolinie Godzwon – 43 KDH
dh. Magdalenie Gruszczyńskiej – 45 KDH
dh. Przemysławowi Kubera – 46 KDH
dh. Adamowi Niepokój – 46 KDH
dh. Martynie Pająk – 50 KDH
dh. Dominikowi Pasek – 41 KDH
dh. Agacie Poniewierskiej – 41 KDH
dh. Mateuszowi Skotnickiemu – 21 KDH
dh. Aleksandrze Sroka – 45 KDH
dh. Emilii Wiecha – 43 KDH
dh. Patrycji Wrzosek – 41 KDH

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji