Rozkaz L.12/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.10.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.12/2007

 

Druhny i druhowie,

1. Informacje
1.1. Informuję, że decyzją delegatów na II Zjazd Hufca Kielce Południe udzielono absolutorium wszystkim członkom ustępujących władz oraz wybrano nowe w osobach:
Komenda Hufca
hm. Wojciech Grzesik – Komendant Hufca
hm. Krzysztof Synowiec – zastępca
phm. Adam Rukat – zastępca
hm. Maciej Wlazło – członek
phm. Jakub Juszyński – członek
pwd. Małgorzata Bieniek – członek
pwd. Urszula Kroner – skarbnik
Komisja Rewizyjna Hufca
pwd. Przemysław Róziewicz – przewodniczący
pwd. Paweł Majka – członek
HO Magdalena Lewicka – członek
1.2. Informuję, że decyzją Komendy Hufca, w celu zwiększenia bezpieczeństwa posiadanego sprzętu oraz ograniczenia niezasadnego korzystania z telefonu, dostęp do pomieszczenia biurowego zostanie ograniczony wyłącznie dla członków Komendy.
2. Hufiec
2.1. Zwolnienie w komendzie hufca
2.1.1. Zwalniam z funkcji członka Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dh.:
– hm. Krzysztofa Zdenkowskiego
– phm. Piotra Wychowawca
2.2. Mianowania w komendzie hufca
2.1.1. Mianuję członkiem Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dh.:
– hm. Krzysztofa Synowca.
2.2.2. Przypominam, że aktualny skład KSI to:
– hm. Maciej Wlazło – przewodniczący
– hm. Zbigniew Kowalski – członek
– hm. Krzysztof Synowiec – członek
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
– phm. Cezary Jastrzębski – członek
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję w skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej:
– phm. Piotr Wychowaniec
2.3.2. Przypominam, że aktualny skład ZKK to:
– pwd. Dorota Kurpios – koordynator
– hm. Maciej Wlazło
– phm. Jakub Juszyński
– phm. Katarzyna Sieradzan
– phm. Piotr Wychowaniec
– pwd. Małgorzata Bieniek
2.3.3. Powołuję Hufcowy Zespół Programowy, w składzie:
– phm. Anita Stradowska – szef
– pwd. Nina Lenartowicz – członek
– pwd. Maciej Surgiel – członek
2.3.4. Zatwierdzam Hufcowy Kurs Zastępowych, komendantem kursu mianuję dh. phm. Piotra Wychowańca.
2.3.5. Zatwierdzam Hufcowy Kurs Drużynowych, komendantem kursu mianuję dh. phm. Jakuba Juszyńskiego.
2.3.6. Zatwierdzam Hufcowe Warsztaty dla Przybocznych, komendantem warsztatów mianuję dh. phm. Dorotę Kurpios.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 14 KGZ, pozostałych członków gromady przenoszę do 12 KGZ.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 14 KGZ dh. Beatę Pasek
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowego 21 KDG dh. Pawła Moćko
3.3.3. Mianuję drużynowym 21 KDH dh. Jeremiego Niedzielę
11. Kary organizacyjne.
Udzielam upomnienia drużynowym:
2 KDH – hm. Maciej Wlazło
9 KDH – dh. Natalia Zalewska
29 KDH – pwd. Maciej Stachurski
46 KDH – phm. Piotr Wychowaniec
7 KDZ – pwd. Katarzyna Hordziejwicz
14 KGZ – dh. Beata Pasek
za nie wywiązanie się z ustaleń z ostatniej odprawy drużynowych i nie dostarczenie w terminie wymaganej przez Komendę Hufca dokumentacji.
13. Inne
13.1. Na wniosek Rady Szczepu, decyzją Komendy Hufca zmieniam nazwę szczepu „Żywioł” Harcerski Szczep „Buki”
13.2. Na wniosek Rady Drużyny, decyzją Komendy Hufca zmieniam nazwę 85 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej na 85 Kielecką Drużynę Wędrowniczą „Trzy Płomienie”

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji