Rozkaz L. 1/2007

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.01.2007 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2007

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Informuję, że w dniu 10 lutego 2007 roku odbędzie się, wspólna dla hufca Kielce Miasto i Kielce Południe, konferencja przed zjazdem programowym związku. Serdecznie zapraszam wszystkich instruktorów i funkcyjnych hufca. Szczegóły znajdą sie niebawem na stronie hufca.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję w skład Hufcowego Zespołu Kadry Kształcącej:
– pwd. Dorota Kurpios – koordynator
– hm. Maciej Wlazło – członek
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
– phm. Jakub Juszyński – członek
– dh. HO Małgorzata Bieniek – członek
2.3.2. Zwalniam z funkcji komendantki kursu zastępowych dh. HO Małgorzata Bieniek.
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Rozwiązuję 1 KGZ, członków gromady przenoszę do 7 KDZ.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 1 KGZ dh. phm. Małgorzatę Socha.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dh. Piotrowi Miernickiemu (29 KDH) za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zarobkowej w LECLERC-u.
13. Inne
Ustalam grafik sprzątania hufca:
Styczeń – 45 KDH
Luty – 2 KDH
Marzec – 51 KDH
Kwiecień – 50 KDH
Maj – 102 KDH
Czerwiec – 41 KDH
Czynię odpowiedzialnym za sprzątanie dh. phm. Marcina Stochmala.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji