Rozkaz L. 9/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  21.07.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L. 9/2006

 

Druhny i druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 21 KDH dh. phm, Adama Rukata
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 102 KDH dh. pwd. Katarzynę Skrzypek
3.3.3. Mianuję drużynowym 21 KDH dh. HO Pawła Moćko
3.3.4. Mianuję drużynową 102 KDH dh. pwd. Adriannę Smurzyńską
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Paulinie Ciszek.
7.2.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień przewodniczki dh. Adriannie Smurzyńskiej.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam pochwały kadrze koloni zuchowej za wzorowe przeprowadzenie przedsięwzięcia.
13. Inne
13.Zaliczam Znak Służby Dziecku:
dh. Arturowi Burczynowi
dh. Maciejowi Chęcińskiemu
dh. Katarzynie Hordziejewicz
dh. Beacie Pasek
dh. Katarzynie Pasek
dh. Piotrowi Popiel
dh. Małgorzacie Socha

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji