Rozkaz L. 8/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  01.07.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 8/2006

 

Druhny i druhowie,

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Macieja Wlazło komendantem obozu BSDG, w Hańczowej k/ Gorlic, organizowanego w dniach 30 lipiec – 18 sierpień 2006 rok
6.1.2. Mianuję phm. Adama Rukata komendantem obozu SPO, w Centurii w dniach 3 lipiec – 21 lipiec 2006 rok
6.1.3. Mianuję phm. Małgorzatę Socha komendantką koloni zuchowej w Łazach k/ Jerzmanowic w dniach 1 lipiec – 10 lipiec 2006 rok
6.2. Mianowania kwatermistrzów
6.2.1. Mianuję dh Barbarę Partykę. kwatermistrzynią obozu BSDG, w Hańczowej k/ Gorlic, organizowanego w dniach 30 lipiec – 18 sierpień 2006 rok
6.2.2. Mianuję dh. HO Piotra Moćko kwatermistrzem obozu SPO, w Centurii w dniach 3 lipiec – 21 lipiec 2006 rok
6.2.3. Mianuję pwd. Katarzynę Hordziejewicz kwatermistrzynią koloni zuchowej w Łazach k/ Jerzmanowic w dniach 1 lipiec – 10 lipiec 2006 rok.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji