Rozkaz L. 5/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  25.04.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2006

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu p.o. Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 3/2006 z dnia 28 lutego 2006:
14. Odznaka Kadry Kształcącej
14.1.2. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej następującym druhnom i druhom:
– hm. Maciej Wlazło z Hufca Kielce Południe (nr odznaki 27/02)
– hm. Wojciechowi Grzesikowi z Hufca Kielce Południe (nr odznaki 61/96)
– phm. Katarzynie Sieradzan z Hufca Kielce Południe (nr odznaki 96/04)

1. Informacje
1.1. Zawieszam działalność I edycji „Turnieju Drużyn” Hufca Kielce Południe.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.2.1. Zwalniam komendę kursu zastępowych w składzie:
– phm. Katarzyna Sieradzan – komendant
– dh. Agata Sieradzan – kwatermistrz
– dh. Ewa Obara – oboźny
– phm. Katarzyna Pawlusek – członek
2.3.2.2. Zwalniam z funkcji jury I edycji „Turnieju Drużyn”, w składzie:
– phm. Jakub Juszyński
– pwd. Michał Kozera
– dh. Joanna Bednarek
– dh. Piotr Popiel
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 50 KDH dh. Barbarę Partykę
3.3.2. Mianuję drużynowym 51 KDH dh. Dariusza Lachowskiego
3.3.3. Mianuję dh. Martynę Makowską pełniącą obowiązki drużynowej 50 KDH
3.3.4. Powołuję na opiekuna 50 KDH dh. Urszulę Kroner
7. Mianowania instruktorów
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę i przyznaję stopień podharcmistrzyni dh. Małgorzacie Socha.
13. Inne
13.1. Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent drużynowego:
– dh. Kinga Banasik (drużynowej drużyny wędrowniczej)
– dh. Paulina Ciszek (drużynowej drużyny wędrowniczej)
– dh. Justyna Dulęba (drużynowej drużyny harcerskiej)
– dh. Dariuszowi Lachowskiemu (drużynowego drużyny starszoharcerskiej)
– dh. Piotr Popiel (drużynowego gromady zuchowej)
– dh. Joanna Słowik (drużynowej gromady zuchowej)
13.2. Zamykam próbę i przyznaję naramiennik wędrowniczy dh. och. Katarzynie Pasek
13.3. Dziękuję dh. Piotrowi Popielowi za koordynację akcji zarobkowej TESCO 2006.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji