Rozkaz L. 4/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  28.03.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2006

 

Druhny i druhowie,

1. Informacje
Podaję do wiadomości wyniki wyborów delegatów na Zjazd Chorągwi Kieleckiej, delegatami zostali:
– phm. Jakub Juszyński
– pwd. Maciej Stachurski
Jednocześnie przypominam, że z racji pełnionych funkcji delegatami na ww. zjazd, są również:
hm. Wojciech Grzesik
phm. Katarzyna Pawlusek
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs zastępowych jednocześnie powołuję komendę kursu w składzie:
– phm. Katarzyna Sieradzan – komendant
– dh. Agata Sieradzan – kwatermistrz
– dh. Ewa Obara – oboźny
– phm. Katarzyna Pawlusek – członek
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram dh. Ninie Lenartowicz próbę na stopień przewodnika.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam upomnienia:
– przewodniczącemu Kręgu Akademickiego dh. Karolowi Zapale
za nie zebranie składek członkowskich za pierwszy kwartał, oraz nie zebranie opłaty na działalność hufca. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca brak opłaconych składek skutkuje brakiem zgody na organizację lub udział w imprezach wyjazdowych.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji