Rozkaz L. 3/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  01.03.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2006

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu p.o. Komendanta Chorągwi Kieleckiej L. 1/2006 z dnia 31 stycznia 2006:
14.1. Przyznanie Odznaki Kadry Kształcącej
14.1.1. Przyznaję Brązową Odznakę Kadry Kształcącej:
phm. Jakubowi Juszyńskiemu z Hufca ZHP Kielce- Południe – nr 110
phm. Katarzynie Pawlusek z Hufca ZHP Kielce – Południe – nr 111
14.1.2. Przedłużam ważność Brązowej Odznaki Kadry Kształcącej następującym druhnom i druhom:
hm. Maciejowi Wlazło z Hufca Kielce – Południe

1. Informacje
Podaję do wiadomości ogólne wyniki spisu harcerskiego:
Stan liczbowy hufca – 253 członków, w tym: 42 zuchy, 41 harcerzy, 29 harcerzy starszych, 68 wędrowników, 33 instruktorów (19 pwd., 9 phm., 5 hm).
Stan jednostek organizacyjnych: 15 drużyn (w tym: 4 gromady zuchowe, 2 harcerskie, 4 wielopoziomowe, 1 starszoharcerska, 4 wędrownicze), 2 szczepy, 2 kręgi.
7. Mianowania instruktorów
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28 lutego br. otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Maciejowi Stachurskiemu.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 23 grudnia 2005 roku przyjmuję pwd. Tomasza Plazę w poczet instruktorów ZHP
13. Inne
13.1. Zwalniam z funkcji Szefa Zespołu Ratowników ZHP dh Małgorzatę Dudałę.
13.2. Mianuję Szefem Zespołu Ratowników ZHP dh phm. Anitę Stradowską.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji