Rozkaz L. 2/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.02.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2006

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą Hufca Kielce Południe:
1. hm. Wojciech Grzesik – komendant hufca
2. dh. Joanna Bednarek – drużynowa 12 KDH
3. pwd. Ewa Cieślik – przewodnicząca Błękitnego Kręgu
4. sam. Nina Lenartowicz – drużynowa 41 KDH
5. pwd. Tomasz Gondek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
6. pwd. Ewa Hapek – członkinie chorągwianego referatu zuchowego
7. pwd. Katarzyna Hordziejewicz – drużynowa 7 KDZ
8. pwd. Katarzyna Skrzypek – drużynowa 102 KDH
9. trop. Katarzyna Jakubczyk, drużynowa 9 KDH
10. phm. Cezary Jastrzębski – członek KSI
11. pwd. Jakub Juszyński – drużynowy 85 KDH
12. hm. Zbigniew Kowalski – członek KSI
13. pwd. Michał Kozera – namiestnik harcerski
14. sam. Barbara Partyka – drużynowa 50 KDH
15. trop. Beata Pasek – drużynowa 14 KDH
16. phm. Katarzyna Pawlusek – szef ZKK
17. hm. Piotr Prokop – zastępca szefa ZKK
18. pwd. Przemysław Róziewicz – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
19. phm. Adam Rukat – z-ca komendanta hufca, drużynowy 21 KDH
20. och. Katarzyna Pasek – drużynowa 12 KDH
21. phm. Waldemar Pukalski – członek KSI
22. ćw. Dariusz Lachowski – drużynowy 51 KDH
23. phm. Katarzyna Sieradzan – drużynowa 45 KDH
24. pwd. Małgorzata Socha – namiestnik zuchowy, drużynowa 1 KGZ
25. pwd Maciej Stachurski – drużynowy 29 KDH
26. phm. Marcin Stochmal – członek komendy hufca
27. phm. Anita Stradowska – członkini komendy hufca
28. hm. Maciej Wlazło – członek komendy hufca, drużynowy 2 KDH
29. pwd. Karol Zapała – przewodniczący Kręgu Akademickiego
30. hm. Krzysztof Zdenkowski – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Rozwiązuję Krąg Pikującego Orła
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kręgu Pikującego Orła dh. pwd. Rafała Jasińskiego.
13. Informacje
13.1. Otwieram próbę na Znak Służby Turystyce dla 85 KDH

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji