Rozkaz L.12/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  28.11.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 12/2006

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 18/2006 z dnia 30 września 2006 roku:
9.Zaliczenie służby instruktorskiej
Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005 / 2006 następującym druhnom i druhom:
….
hm. Wojciech Grzesik – komendant hufca Kielce – południe ZHP

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 19/2006 z dnia 13 października 2006 roku:
4.Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend
4.3.Rozwiązania i powołania komend
Powołuję phm. Adama Rukata komendantem reprezentacji Kieleckiej Chorągwi ZHP na Jamboree 2007

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Ninę Lenartowicz oraz dh. Katarzynę Pasek.
7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę z wynikiem negatywnym dh Maciejowi Rzepce oraz dh. Karolowi Zapale.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Na wniosek Komendanta BSDG zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 druhowi pwd. Tomaszowi Plazie

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji