Rozkaz L. 1/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  31.01.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2006

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 22 marzec.2006 r. na godz. 1800 w lokalu Hufca, ul. Gagarina 5 zbiórkę wyborczą Hufca Kielce Południe celem wyboru delegata na zjazd chorągwi.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że na stronie Hufca (www.kielcepoludnie.zhp.pl) zamieszczono projekt planu pracy na rok 2006. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem i dyskusji na forum na jego temat.
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej w składzie:
– phm Katarzyna Pawlusek – szef
– hm Piotr Prokop – zastępca
– hm. Maciej Wlazło – członek
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
2.3.2. Powołuje w skład Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich dh. phm. Katarzynę Sieradzan.
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 16 stycznia br. otwieram dh Adriannie Smurzyńskiej próbę na stopień przewodnika.
13. Inne
13.1. Otwieram próbę na stopień Harcerski Rzeczypospolitej dh. phm. Anicie Stradowskiej.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji