Rozkaz L.11/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  31.10.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L.11/2006

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs zastępowych jednocześnie mianuję komendantką kursu dh. HO Małgorzata Bieniek.
2.3.2. Zatwierdzam hufcowy kurs przewodnikowski jednocześnie mianuję komendantką kursu dh. phm. Katarzynę Sieradzan
2.3.3 Zwalniam z funkcji Szefa Kadry Kształcącej dh. Katarzynę Pawlusek.
5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Powołuję na okres próbny do 31 maja 2007 szczep w skład którego wchodzą następujące drużyny: 9 KDH, 12 KDH, 29 KDH
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Mianuję phm. Anitę Stradowską pełniącą obowiązki komendantki szczepu.
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Piotra Popiela.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2005/2006 następującym druhnom i druhom:
29 KDH
pwd. Paulinie Ciszek
phm. Piotr Kucharczyk
phm. Anita Stradowska
pwd. Maciej Stachurski
85 KDH
pwd. Dorota Kurpios
phm. Jakub Juszyński
pwd. Jan Kotwica
phm. Marcin Stochmal
BSDG
Pwd. Ewa Cieslik – Majchrzak
Pwd. Julia Cendrowicz
Pwd. Ewa Hapek
Pwd. Katarzyna Hordziejewicz
Phm. Cezary Jastrzębski
Hm. Zbigniew Kowalski
Phm. Katarzyna Nobis
Phm. Katarzyna Pawlusek
Pwd. Monika Pawlusek
Phm. Waldemar Pukalski
Pwd. Adrianna Smurzyńska
Phm. Małgorzata Socha
Pwd. Katarzyna Skrzypek
Hm. Maciej Wlazło
Pwd. Bartłomiej Zapała
Hm. Krzysztof Zdenkowski
SPO
Pwd. Katarzyna Drozd
Pwd. Michał Kozera
Phm. Aleksandra Polesek
Phm. Adam Rukat
Pwd. Przemysław Ruziewicz
Phm. Katarzyna Sieradzan
Pwd. Szymon Skalmierski
Pwd. Katarzyna Skrobisz
Instruktorzy przy Komendzie Hufca
Pwd. Tomasz Gondek
Hm. Piotr Prokop
13. Inne
13.2. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie z dnia 22.10.2006 przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” druhnie Katarzynie Pasek.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji