Rozkaz L.10/2006

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  25.09.2006 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 10/2006

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu Komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP L. 17/2006 z dnia 19 września 2006 roku:
4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend
4.3. Rozwiązywanie i powoływanie komend
4.3.1. Powołuję Komendę Grodu Kieleckiego na Zlot Harcerstwa Polskiego 2007 w składzie:
….
• hm. Wojciech Grzesik – zastępca komendanta grodu ds. kwatermistrzowskich
….
13. Odznaczenia, pochwały, wyróżnienia
13.1. Udzielam pochwały Harcerskiemu Centrum Pierwszej Pomocy oraz ratownikom medycznym z Hufca ZHP Kielce – miasto i Kielce – południe za pomoc przy zabezpieczeniu ratowniczo – medycznym koncertów „Gospodarze – Gościom” i „Koncertu Galowego” odbywających się w ramach 33 Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce – 2006” na Kieleckiej Kadzielni.

1. Zarządzenie, informacje
1.1. W związku z Zarządzeniem nr 1/2006 Komendanta Kieleckiej Chorągwi, zarządzam inwentaryzację składników majątkowych i powołuję jednocześnie komisje inwentaryzacyjną w składzie:
– phm. Marcin Stochmal – przewodniczący
– hm. Maciej Wlazło – członek
– phm. Adam Rukat – członek
– pwd. Maciej Stachurski – członek
Inwentaryzację należy przeprowadzić do dnia 30 września 2006 roku.
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 9 KDH dh. Katarzynę Jakubczyk
3.3.2. Mianuję drużynową 9 KDH dh. trop. Natalię Zalewską
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.3. Zwolnienia komendantów
6.3.1. Zwalniam hm. Macieja Wlazło z funkcji komendanta obozu BSDG, w Hańczówce k/ Gorlic.
6.3.2. Zwalniam phm. Adama Rukata z funkcji komendanta obozu SPO, w Centurii.
6.3.3. Zwalniam phm. Małgorzatę Socha z funkcji komendantki koloni zuchowej w Łazach k/ Jerzmanowic.
6.4. Zwolnienia kwatermistrzów
6.4.1. Zwalniam dh Barbarę Partykę. Z funkcji kwatermistrzyni obozu BSDG, w Hańczówce k/ Gorlic.
6.4.2. Zwalniam dh. HO Piotra Moćko z funkcji kwatermistrza obozu SPO, w Centurii.
6.4.3. Zwalniam pwd. Katarzynę Hordziejewicz z funkcji kwatermistrzyni koloni zuchowej w Łazach k/ Jerzmanowic.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Dziękuję wszystkim organizatorom akcji letniej za wzorową postawę i pracę wykonaną na rzecz naszej społeczności.

 

Czuwaj!

hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji