Rozkaz L. 9/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  24.07.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L. 9/2005

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 12/05 z dnia 6 czerwca 2005 r.
1.2.1.Podaję do wiadomości wykaz delegatów z Chorągwi Kieleckiej na XXXIII Związku Harcerstwa Polskiego:
….
hm. Maciej Wlazło
….
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu zastępowych w składzie:
– pwd. Katarzyna Pawlusek – komendant kursu
– phm. Anita Stradowska – kwatermistrz
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
– hm. Maciej Wlazło – członek
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 lipca br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Macieja Stachurskiego.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 lipca br. otwieram dh. Beacie Pasek próbę na stopień przewodnika.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 1 lipca br. otwieram dh. pwd. Tomaszowi Gondkowi, pwd. Katarzynie Nobis oraz pwd. Małgorzacie Socha próbę na stopień podharcmistrza.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 29 lipca 2005 roku przyjmuję przewodnika Macieja Stachurskiego w poczet instruktorów ZHP
13. Inne
13.1. Na wniosek opiekuna próby przyznaje stopień Harcerza Orlego dh. Maciejowi Stachurskiemu

 

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji