Rozkaz L. 8/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  24.06.2004 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

 Rozkaz L. 8/2005

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 11/05 z dnia 31 maja 2005 r.
3.6. Cofanie i przyznawanie uprawnień hufcowym komisjom stopi instruktorskich
3.6.1. Z dniem 15 maja 2005 roku przyznaję uprawnienia do otwierania i zamykania prób podharcmistrzowskich Komisji Stopi Instruktorskich w Hufcu ZHP Kielce Południe.
1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.1.1. Informuję, że decyzją komisji socjalnej Hufca Kielce Południe dofinansowania do obozów letnich organizowanych przez środowiska hufca otrzymali:
dh. Barczyk Radosław
dh. Dulęba Justyna
dh. Jakubowski Milot
dh. Pawlusek Wojciech
dh. Salwa Piotr
dh. Tworek Agnieszka
dh. Tworek Piotr
2. Hufiec
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Rozwiązuję komendę kursu drużynowych w składzie:
– hm. Maciej Wlazło – komendant kursu
– phm. Aleksandra Polesek – członek
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
– pwd. Katarzyna Nobis – członek
– pwd. Katarzyna Pawlusek – członek.
– pwd. Jakub Juszyński – członek
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach. i nadaję jej numer 12 (zielono-czarne chusty, czarne berety i czarne getry)
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. mianuję dh. Joannę Bednarek pełniącą obowiązki drużynowej
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję hm. Macieja Wlazło komendantem obozu BSDG, w Olpuchu k/ Kościerzyny, organizowanego
w dniach 29 lipiec – 15 sierpień 2005 rok
6.1.2. Mianuję phm. Adama Rukata komendantem obozu SPO, w Olpuchu k/ Kościerzyny, organizowanego
w dniach 9 lipiec – 30 lipiec 2005 rok
6.1.3. Mianuję phm. Anitę Stradowską komendantką obozu wędrownego 29 KDH, organizowanego w dniach
24 lipiec – 6 sierpień 2005 rok
6.2. Mianowania kwatermistrzów
6.2.1. Mianuję dh Macieja Majewskiego kwatermistrzem obozu BSDG, w Olpuchu k/ Kościerzyny, organizowanego w dniach 29 lipiec – 15 sierpień roku
6.2.2. Mianuję phm. Katarzynę Pawlusek kwatermistrzynią obozu SPO, w Olpuchu k/ Kościerzyny, organizowanego w dniach 9 lipiec – 30 lipiec 2005 rok
6.2.3. Mianuję pwd. Macieja Stachurskiego kwatermistrzem obozu wędrownego 29 KDH, organizowanego w dniach 24 lipiec – 6 sierpień 2005 rok
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Szymona Skalmierskiego.
7.3. Zamknięcia próby na stopień podharcmistrza
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 20 czerwca br. zamykam próbę, i przyznaję stopień podharcmistrza dh. pwd. Katarzynie Pawlusek.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji