Rozkaz L. 7/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  01.06.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 7/2005

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.1.1. Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 19 maja br w sprawie przyznania patentów drużynowego. Patenty zostały przyznane:
dh. Ewelina Grabczyk
dh. Ewelina Knap
dh. Nina Lenartowicz
dh. Monika Pawlusek
dh. Tomasz Plaza
dh. Maciej Stachurski
dh. Adrianna Smurzyńska
dh. Sylwia Tarnawska
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Monikę Pawlusek
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 9 maja br. otwieram dh. HO Maciejowi Rzepce próbę na stopień przewodnika.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem dzisiejszym przyjmuję przewodniczkę Dominikę Rutkowską w poczet instruktorów ZHP
9.1 Uzyskanie przydziału służbowego
9.1.1 Przydział służbowy do Hufca ZHP Kielce Południe otrzymuje
pwd Dorota Kurpios
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Na wniosek Komendanta Szczepu Pikującego Orła udzielam pochwały za wzorowe przygotowanie rajdu „Bastion”
dh. Tomaszowi Jabłońskiemu
dh. Pawłowi Moćko

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji