Rozkaz L. 6/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  21.04.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 6/2005

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 8/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r.
1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborcza delegatów na zjazd ZHP w rejonie hufców: Kielce – Powiat, Kielce Południe, Jędrzejów, Pińczów, Końskie.
Pwd. Ewa Hapek – członkini referatu zuchowego

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Uzupełniam listę osób posiadających czynne prawo wyborcze na nadzwyczajny zjazd Hufca Kielec Południe
Pwd. Ewa Hapek – członkini referatu zuchowego

2. Hufiec
2.1.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Mianuję dh. Ochotniczkę Katarzynę Pasek sekretarzem Namiestnictwa Zuchowego.

 

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji