Rozkaz L. 5/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 14.04.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 5/2005

 

Druhny i druhowie,

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 3/05 z dnia 25 marca 2005 r.
1. Zwołuję na dzień 15.05.2005r. na godz. 1100 w Domu Harcerza im. Natalii Machałowej w Białogonie zbiórkę wyborczą delegatów na zjazd ZHP rejonów hufców:
– Kielce Powiat,
– Kielce Południe,
– Pińczów,
– Jędrzejów,
– Końskie.
2. Powołuję w skład referatu wędrowniczego z ważnością od 1.11.2004r.
pwd. Jakub Juszyński,
phm. Anita Stradowska.

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 6/05 z dnia 14 kwietnia 2005 r.
1. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na zbiórkę wyborczą delegatów na zjazd ZHP w rejonie hufców: Kielce – Powiat, Kielce – Południe, Jędrzejów, Pińczów, Końskie.
Hufiec ZHP Kielce – Południe
1. Phm. Wojciech Grzesik – komendant hufca
2. Dh. Joanna Bednarek – drużynowa
3. Pwd. Ewa Cieślik – przewodnicząca Błękitnego Kręgu
4. Pwd. Katarzyna Drozd – drużynowa
5. Pwd. Tomasz Gondek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
6. Sam. Ewelina Jasińska – drużynowa
7. Pwd. Rafał Jasiński – przewodniczący KPO
8. Sam. Agnieszka Jedynak – drużynowa
9. Pwd. Jakub Juszyński – drużynowy
10. Pwd. Michał Kozera – namiestnik harcerski
11. Sam. Barbara Partyka – drużynowa
12. Trop. Beata Pasek – drużynowa
13. Pwd. Katarzyna Pawlusek – członkini komendy chorągwi
14. Hm. Piotr Prokop – sekretarz Naczelnego Sądu Harcerskiego
15. Pwd. Przemysław Róziewicz – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
16. Phm. Adam Rukat – z-ca komendanta hufca
17. Pwd. Dominika Rutkowska – drużynowa
18. HO Maciej Rzepka – drużynowy
19. Phm. Katarzyna Sieradzan – drużynowa
20. Pwd. Małgorzata Socha – namiestnik zuchowy
21. Ćwik Maciej Stachurski – drużynowy
22. Phm. Marcin Strochmal – członek komendy hufca
23. Phm. Anita Stradowska – członkini komendy hufca
24. Hm. Maciej Wlazło – członek komendy hufca
25. Ćwik Karol Zapała – przewodniczący Kręgu Akademickiego
26. Hm. Krzysztof Zdenkowski – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zwołuję na dzień 15.05.2005r. na godz. 1300 w Domu Harcerza im. Natalii Machałowej
w Białogonie nadzwyczajny zajazd Hufca Kielce Południe celem przyjęcia Planu Rozwoju Hufca na lata 2005 – 2007.
1.1.2. Podaję do wiadomości wykaz osób posiadających czynne prawo wyborcze na nadzwyczajny zjazd Hufca Kielce Południe:
1. Phm. Wojciech Grzesik – komendant hufca
2. Dh. Joanna Bednarek – drużynowa
3. Pwd. Ewa Cieślik – przewodnicząca Błękitnego Kręgu
4. Pwd. Katarzyna Drozd – drużynowa
5. Pwd. Tomasz Gondek – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Hufca
6. Sam. Ewelina Jasińska – drużynowa
7. Pwd. Rafał Jasiński – przewodniczący KPO
8. Sam. Agnieszka Jedynak – drużynowa
9. Pwd. Jakub Juszyński – drużynowy
10. Pwd. Michał Kozera – namiestnik harcerski
11. Sam. Barbara Partyka – drużynowa
12. Trop. Beata Pasek – drużynowa
13. Pwd. Katarzyna Pawlusek – członkini komendy chorągwi
14. Hm. Piotr Prokop – sekretarz Naczelnego Sądu Harcerskiego
15. Pwd. Przemysław Róziewicz – członek Komisji Rewizyjnej Hufca
16. Phm. Adam Rukat – z-ca komendanta hufca
17. Pwd. Dominika Rutkowska – drużynowa
18. HO Maciej Rzepka – drużynowy
19. Phm. Katarzyna Sieradzan – drużynowa
20. Pwd. Małgorzata Socha – namiestnik zuchowy
21. Ćwik Maciej Stachurski – drużynowy
22. Phm. Marcin Strochmal – członek komendy hufca
23. Phm. Anita Stradowska – członkini komendy hufca
24. Hm. Maciej Wlazło – członek komendy hufca
25. Ćwik Karol Zapała – przewodniczący Kręgu Akademickiego
26. Hm. Krzysztof Zdenkowski – członek Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że proponowany tekst Planu Rozwoju Hufca na lata 2005 – 2007 znajduje się na stronie Hufca Kielce Południe (www.kielcepoludnie.zhp.pl). Zapraszam wszystkich do zapoznania się z nimi i do dyskusji na forum.
2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs zastępowych jednocześnie powołuję komendę kursu w składzie:
– pwd Katarzyna Pawlusek – komendant
– phm Anita Stradowska – kwatermistrz
– hm. Maciej Wlazło – członek
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji