Rozkaz L. 4/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.04.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 4/2005

 

Druhny i druhowie,

„…Odszedł Człowiek. Wielki Polak, Syn Swej Ziemi, Wieczny Pielgrzym. Niezawodny Przyjaciel. Sługa Wszystkich. Człowiek Niosący Nadzieję, Zmieniający Oblicze Ziemi, Przyjaciel ludzi – Ojciec Święty Jan Pawel II…”

Wyjątki z rozkazu naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego – rozkaz specjalny z 2-04-2005:
1. ogłaszam miesięczną żałobę w Związku Harcerstwa Polskiego,
2. polecam okryć kirem sztandary harcerskie,
3. polecam założyć czarne opaski na krzyże harcerskie,
4. zalecam każdej instruktorce i instruktorowi ZHP refleksję na temat słów, które kierował do Świata Jan Paweł II i wykorzystanie ich w codziennej pracy wychowawczej,
5. polecam odczytać ten rozkaz na zbiórkach we wszystkich środowiskach harcerskich.

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Ogłaszam dzień 4 kwietnia 2005 dniem mundurowym dla wszystkich harcerzy Hufca Kielce – Południe.
1.2. Informacje
1.2.1. Zapraszam wszystkich na spotkanie pod Bazyliką Katedralną w Kielcach, dzisiaj (3 kwietnia) o godz. 12.15.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji