Rozkaz L. 3/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 30.03.2005 r.   
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 3/2005

 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.1. Zarządzenia
1.1.1. Zatwierdzam regulamin pracy Komisji Stopni Instruktorskich hufca Kielce Południe – załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 21 lutego 2005 roku w sprawie zasad organizacji imprez wyjazdowych – załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 marca br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhnę Dominikę Rutkowską
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrzyni
7.4.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 14 marca br. otwieram pwd. Katarzynie Hordziejewicz próbę na stopień podharcmistrzyni.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji