Rozkaz L. 2/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 23.02.2005 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 2/2005

 

Druhny i druhowie,

Z okazji Dnia Myśli Braterskiej, w rocznicę urodzin Naczelnego Skauta sir Roberta Baden – Powella, życzę wszystkim zuchom, harcerzom i instruktorom aby pełniona przez Was służba przyniosła satysję i była źródłem radości, a w codziennej pracy przyświecała myśl: „… nie w tym jest wart człowiek, co przemyślał i przeżył, ale co zrobił dobrego na świecie…”
1. Informacje i zarządzenia
1.2. Informacje
1.2.1. Informuję, że Główna Kwatera ZHP wykupiła ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla członków i kadry instruktorskiej na rok 2005 (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Łodzi, polisa nr 821-A 113219).
1.2.2. Informuje, że Komenda Kieleckiej Chorągwi ZHP decyzję o powołaniu Funduszu Grantowego i Zapomogowego im. E. Massalskiego, w ramach którego jednostki harcerskie mogą starać się o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z celami statutowymi ZHP.
2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs drużynowych jednocześnie powołuję komendę kursu w składzie:
– hm. Maciej Wlazło – komendant kursu
– phm. Katarzyna Sieradzan – członek
– phm. Aleksandra Polesek – członek
– pwd. Katarzyna Pawluseki – członek
– pwd. Katarzyna Nobis – członek
– pwd. Jakub Juszyński – członek
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika dh. ćwikowi Karolowi Zapale.
7.4. Otwarcie próby na stopień podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień podharcmistrza pwd. Jakubowi Juszyńskiemu.
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem dzisiejszym przyjmuję przewodnika Jakuba Juszyńskiego oraz przewodnika Jana Kotwicę w poczet instruktorów ZHP
13. Inne
13.1 Gratuluję dh. Katarzynie Drozd, dh. Małgorzacie Socha oraz dh. Jakubowi Juszyńskiemu otrzymania listów gratulacyjnych od Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego za wzorową pracę instruktorską.
13.2 Dziękuję 2 KDH, 21 KDH, 41 KDH, 45 KDH, 12 KGZ oraz instruktorom i funkcyjnym za opłacenie składek harcerskich za cały rok.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji