Rozkaz L.14/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  31.12.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 14/2005

 

Druhny i druhowie,

1.2. Informacje
1.2.1 Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia dofinansowania dla uczestników kursu. Treść decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu.
1.2.2. Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na zlokalizowanie siedziby Uczniowskiego Klubu Sportowego „SK-8” pod adres Hufca Kielce Południe. Treść decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego rozkazu.
1.2.3. Informuję o uchwale komendy hufca z dnia 26 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia opłat na działalność hufca. Treść decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego rozkazu.
1.2.4. Informuję, że dh. Hm. Maciej Wlazło został wybrany, decyzją XXXIII Zjazdu ZHP na członka Centralnej Komisji Rewizyjnej.
1.2.5. Informuję, że w hufcu rozpoczęła ukazywanie się gazetka „Południk”. Zapraszam wszystkich chętnych do współpracy z redakcją.
1.2.6. Informuję, że rozpoczęła się I edycja „Turnieju Drużyn”. Zachęcam wszystkie drużyny do aktywnego współzawodnictwa. Dla zwycięskiej drużyny przewidziane są atrakcyjne nagrody. Regulamin turnieju stanowi załącznik nr 4 do niniejszego rozkazu.
2. Hufiec
2.2. Mianowania w Komendzie Hufca
2.2.1. Powołuję dh. Beatę Pasek na funkcję koordynatora ds. pozyskiwania funduszy w ramach wniosków grantowych.
2.2.2. Powołuję dh. Phm. Jakuba Juszyńskiego na funkcję redaktora naczelnego gazetki hufcowej „Południk”.
2.3. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję jury I edycji „Turnieju Drużyn”, w składzie:
– phm. Jakub Juszyński
– pwd. Michał Kozera
– dh. Joanna Bednarek
– dh. Piotr Popiel
2.3.2. Rozwiązuję komendę kursu podharcmistrzowskiego w składzie:
– hm. Piotr Prokop – komendant kursu
– hm. Maciej Wlazło – zastępca komendanta
– pwd. Jakub Juszyński – kwatermistrz
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 19 grudnia br. otwieram dh Katarzynie Pasek próbę na stopień przewodnika.
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały dh. Katarzynie Jakubczyk (9 KDH) za zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zarobkowej w TESKO.
13. Inne
13.1. Dziękuję wszystkim, którzy brali udział w zbiórce żywności organizowanej przez Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.
13.2. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie z dnia 25 października 2005 roku przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhom:
– dh Paulinie Ciszek
– dh Marcie Kostce

Czuwaj!
hm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji