Rozkaz L.13/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  03.12.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 13/2005

 

Druhny i druhowie,

Dziś obchodzimy urodziny. Dokładnie rok temu, odbyły się pierwsze wybory władz Hufca. Wybraliśmy Komendanta, Komendę oraz Komisję Rewizyjną. Rozpoczęła się mozolna praca. Budowaliśmy struktury, urządzaliśmy siedzibę, tworzyliśmy stronę internetową, a przede wszystkim poznawaliśmy się. Dziś widać pierwsze efekty. Jesteśmy mocnym, zwartym organizmem, który potrafi szybko i sprawnie działać. Jednostką, która ma przed sobą przyszłość.

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 19/05 z dnia 29 listopada 2005 r.
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 listopada br. Zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrza dh. phm. Wojciechowi Grzesikowi.
15. Udzielam pochwały drużynie reprezentacyjnej z Hufca ZHP Kielce Południe za udział uroczystościach związanych z obchodami 87 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
3. Drużyny
3.2. Przyjmuję w skład Hufca Kielce Południe 9 KDH, potwierdzam pełnienie funkcji drużynowej przez dh. trop. Katarzynę Jakubczyk.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowego 51 KDH dh. Macieja Rzepkę
3.3.2. Mianuję p.o. drużynowego 51 KDH dh Dariusza Lachowskiego
3.3.3. Powołuję na opiekuna 51 KDH dh. pwd. Tomasza Gondka

 

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji