Rozkaz L.12/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  25.10.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 12/2005

 

Druhny i druhowie,

2. Hufiec
2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Zatwierdzam hufcowy kurs podharcmistrzowski jednocześnie powołuję komendę kursu w składzie:
– hm. Piotr Prokop – komendant kursu
– hm. Maciej Wlazło – zastępca komendanta
– pwd. Jakub Juszyński – kwatermistrz
3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 41 KDH dh pwd. Katarzynę Drozd
3.3.2. Mianuję drużynową 41 KDH dh sam. Ninę Lenartowicz
7. Mianowania instruktorów
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września br. otwieram dh Piotrowi Popielowi próbę na stopień przewodnika.
7.3. Zamknięcie próby na stopień podharcmistrza
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24 października br. zamykam próbę na stopień podharcmistrza pwd. Jakubowi Juszyńskiemu
7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 14 sierpnia 2005 roku przyjmuję pwd. Małgorzatę Socha w poczet instruktorów ZHP
12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody, kary
Udzielam upomnienia:
– drużynowej 7 KDZ dh. pwd. Katarzynie Hordziejewicz
– drużynowej 50 KDH dh. sam. Barbarze Partyka
– przewodniczącemu KPO dh. pwd. Rafałowi Jasińskiemu
za nie zebranie składek członkowskich w podległych jednostkach. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z uchwałą Komendy Hufca brak opłaconych składek skutkuje brakiem zgody na organizację lub udział w imprezach wyjazdowych.

 

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji