Rozkaz L. 1/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce, 26.01.2005 r.
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 1/2005 

Druhny i druhowie,

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.2.1. Podaje nowy oficjalny adres meilowy hufca: hufiec@kielcepoludnie.zhp.pl oraz adres strony www.kielcepoludnie.zhp.pl
1.2.2. Podaję oficjalny adres meilowy Komisji Rewizyjnej hufca: rewizyjna@kielcepoludnie.zhp.pl
1.2.3. Podaję oficjalny adrss meilowy Komisji Stopni Instruktorskich hufca: ksi@kielcepoludnie.zhp.pl

2. Hufiec
2.1. Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.1.1. Powołuję do Komisji Stopni Instruktorskich dh hm. Zbigniewa Kowalskiego

3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Otwieram okres próbny drużynie harcerskiej działającej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kielcach
3.2.2. Rozwiązuje 86 KDH.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Mianuję dh. Joannę Bednarek drużynową drużyny próbnej
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynnowej 86 KDH dh. pwd. Monikę Sochanek

4. Kręgi
4.1. Rozwiązania i powołania kręgów
4.1.1. Przyjmuję krąg Akademicki przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór w skład jednostek organizacyjnych Hufca Kielce – Południe
4.2. Zwolnienia i mianowania w kręgach
4.2.1. Zatwierdzam wybór ćwika Karola Zapałę i mianuje go na funkcję przewodniczącego Kręgu Akademickiego działającego przy Błękitnym Szczepie dzieci Gór.
4.2.2. Zwalniam z funkcji przewodniczącego Kręgu Akademickiego działającego przy Błękitnym Szczepie Dzieci Gór dh. ćwika Wojciecha Burczyna.

5. Szczepy, związki drużyn
5.2. Powołania i rozwiązania szczepów, związków drużyn
5.2.1. Rozwiązuję Szczep Drużyn Specjalnościowych
5.3. Zwolnienia i mianowania w szczepach i związkach drużyn
5.3.1. Zwalniam z funkcji komendanta Szczepu Drużyn Specjalnościowych dh. phm. Marcina Stochmala

7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh. Harcerkę Orlą Małgorzatę Sochę
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich otwieram próbę na stopień przewodnika dh. ochotniczce Katarzynie Skrzypek i dh. Harcerzowi Orlemu Tomaszowi Plazie.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji