Rozkaz L.11/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  10.10.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 11/2005

 

Druhny i druhowie,

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 102 KDH dh sam. Ewelinę Jasińską
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 12 KGZ dh pwd. Dominikę Rutkowską.
3.3.3. Mianuję drużynową 12 KDH dh Joannę Bednarek
3.3.4. Mianuję drużynową 102 KDH dh pwd. Katarzynę Skrzypek.
3.3.5. Mianuję drużynową 12 KGZ dh ochotniczkę Katarzynę Pasek
7. Mianowania instruktorów
7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodnika
7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września br. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego dh Tomasza Plazę oraz dh Katarzynę Skrzypek.
7.2. Otwarcie próby na stopień przewodnika
7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 26 września br. otwieram dh Małgorzacie Bieniek, dh Paulinie Ciszek, dh Pawłowi Moćko oraz dh próbę na stopień przewodnika.
8. Zaliczanie służby instruktorskiej
8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2004/2005 następującym druhnom i druhom:
29 KDH
phm. Piotr Kucharczyk
phm. Anita Stradowska
pwd. Maciej Stachurski
85 KDH
pwd. Dorota Kurpios
pwd. Jakub Juszyński
pwd. Jan Kotwica
phm. Marcin Stochmal
BSDG
pwd. Ewa Cieslik – Majchrzak
pwd. Julia Cendrowicz
pwd. Ewa Hapek
pwd. Katarzyna Hordziejewicz
phm. Cezary Jastrzębski
hm. Zbigniew Kowalski
pwd. Katarzyna Nobis
phm. Katarzyna Pawlusek
pwd. Monika Pawlusek
phm. Waldemar Pukalski
pwd. Małgorzata Socha
hm. Maciej Wlazło
pwd. Bartłomiej Zapała
hm. Krzysztof Zdenkowski
SPO
pwd. Marta Chrząszczyk
pwd. Katarzyna Drozd
pwd. Rafał Jasińsk
pwd. Michał Kozera
phm. Aleksandra Polesek
phm. Adam Rukat
pwd. Przemysław Ruziewicz
phm. Katarzyna Sieradzani
pwd. Szymon Skalmierski
pwd. Katarzyna Skrobisz
Instruktorzy przy Komendzie Hufca
pwd. Tomasz Gondek
hm. Piotr Prokop
9. Przydział służbowy
9.3 Zmiana przydziału służbowego
9.3.1 Skreślam z ewidencji instruktorów Hufca ZHP Kielce Południe dh pwd Dominikę Rutkowską.
13. Inne
13.1. Powołuję Zespół Ratowników ZHP przy Hufcu Kielce Południe. Szefem zespołu mianuję dh Małgorzatę Dudałę.
13.2. Decyzją Komendy Hufca przyznaję patent drużynowego harcerskiego dh Jaonnie Bednarek.
13.2. Na wniosek Harcerskiej Szkoły Ratownictwa w Warszawie z dnia 15.07.2005 przyznaję odznakę „Ratownik ZHP” następującym druhom:
– dh Adriannie Smurzyńskiej
– dh Magdalenie Jakubek

 

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji