Rozkaz L.10/2005

Związek Harcerstwa Polskiego                                                                                                         Kielce,  06.09.2005 r. 
Komendant Hufca Kielce-Południe

 

 

Rozkaz L. 10/2005

 

Druhny i druhowie,

Druhny i druhowie rozpoczynamy nowy rok szkolny i nowy rok harcerski. Mam nadzieję, że będzie to rok samych sukcesów. Życzę Wam tego z całego serca. Życzę pokonywania kolejnych wyzwań i realizacji wyznaczonych celów.

1. Zarządzenia i informacje
1.2. Informacje
1.1.1.Informuję, że w dniu 30 września 2005 roku rozpocznie się kurs krótkofalarski, organizowany przez 85 KDH.
1.1.2.Informuję, że w dniu 7 października 2005 roku rozpocznie się kurs pierwszej pomocy HSR organizowany przez grupę ratowników naszego hufca.
1.1.3. Zapraszam na 29 Rajd Jesienny organizowany przez Błękitny Szczep dzieci Gór.
1.1.4. Informuję o decyzji Komendy Hufca z dnia 29 sierpień br. w sprawie przyznania patentów drużynowego zuchowego. Patenty zostały przyznane:
– dh. Edycie Pizulskiej
– dh. Katarzynie Pasek
3. Drużyny
3.2. Zmiany organizacyjne
3.2.1. Łączę drużyny 1 KGZ oraz 7 KGZ, nadając nowej jednostce numer 1 KGZ.
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1. Zwalniam z funkcji drużynowej 1 KGZ dh. sam. Agnieszkę Jedynak.
3.3.2. Zwalniam z funkcji drużynowej 7 KGZ dh. pwd. Małgorzatę Socha.
3.3.2. Mianuję drużynową 1 KGZ dh. pwd. Małgorzatę Socha.
6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia komendantów
6.1.1. Zwalniam hm. Macieja Wlazło z funkcji komendanta obozu BSDG, w Olpuchu k/ Kościerzyny.
6.1.2. Zwalniam phm. Adama Rukata z funkcji komendanta obozu SPO, w Olpuchu k/ Kościerzyny.
6.1.3. Zwalniam phm. Anitę Stradowską z funkcji komendantki obozu wędrownego 29 KDH.
6.2. Zwolnienia kwatermistrzów
6.2.1.Zwalniam dh Macieja Majewskiego z funkcji kwatermistrza obozu BSDG.
6.2.2. Zwalniam phm. Katarzynę Pawlusek z funkcji kwatermistrzyni obozu SPO.
6.2.3. Zwalniam pwd. Macieja Stachurskiego z funkcji kwatermistrza obozu wędrownego 29 KDH.
13. Inne
13.1. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznej akcji letniej. Bez waszej wytężonej pracy nie byłaby możliwa organizacja tylu obozów i letnich wyjazdów.

Czuwaj!

phm. Wojciech Grzesik
komendant Hufca Kielce – Południe

dodał: Zespół Promocji